คาร์โบไฮเดรต

posted on 08 Sep 2011 14:43 by pokmv24
คาร์โบไฮเดรต
          คาร์โบไฮเดรต จัดเป็นสารอาหารชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ในแต่ละโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตมีไฮโดรเจนและออกซิเจนอยู่ในอัตราส่วนสองต่อ หนึ่ง   สูตรทั่วไปของคาร์โบไฮเดรตคือCn H2n On

          คาร์โบไฮเดรตแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
          ๑. โมโนแซ็กคาไรด์ (monosaccharide) เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กที่สุด  เมื่อกินแล้วจะดูดซึมจากลำไส้ได้เลย ไม่ต้องผ่านการย่อย ตัวอย่างของน้ำตาลประเภทนี้ได้แก่ กลูโคส (glucose) และฟรักโทส (fructose) ทั้งกลูโคสและฟรักโทสเป็นน้ำตาลที่พบได้ในผัก ผลไม้ และน้ำผึ้ง น้ำตาลส่วนใหญ่ที่พบในเลือด คือ กลูโคส ซึ่งเป็นตัวให้กำลังงานที่สำคัญ
          ๒. ไดแซ็กคาไรด์ (disaccharide)  เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ประกอบด้วยโมโนแซ็กคาไรด์ ๒ ตัวมารวมกันอยู่ เมื่อกินไดแซ็กคาไรด์เข้าไป น้ำย่อยในลำไส้เล็กจะย่อยออกเป็นโมโนแซ็กคาไรด์ก่อน ร่างกายจึงสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้  ไดแซ็กคาไรด์ที่สำคัญทางด้านอาหาร  คือ แล็กโทส (lactose)  และซูโครส  (sucrose)  แล็กโทสเป็นน้ำตาลที่พบในน้ำนม แต่ละโมเลกุลประกอบด้วยกลูโคส  และกาแล็กโทส (galactose) ส่วนน้ำตาลทรายหรือซูโครสนั้น พบอยู่ในอ้อยและหัวบีต แต่ละโมเลกุล ประกอบด้วย กลูโคสและฟรักโทส
          ๓. พอลีแซ็กคาไรด์  (polysaccharide) เป็น คาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่  และมีสูตรโครงสร้างซับซ้อน  ประกอบด้วยโมโนแซ็กคาไรด์จำนวนมากมารวมตัวกันอยู่   พอลีแซ็กคาไรด์ที่สำคัญทางอาหาร  ได้แก่ ไกลโคเจน (glycogen) แป้ง (starch) และเซลลูโลส (cellulose) ไกลโคเจนพบในอาหารพวกเนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์ ส่วนแป้งและเซลลูโลสพบในพืช แม้ว่าไกลโคเจน แป้ง และเซลลูโลสประกอบด้วยกลูโคสเหมือนกัน แต่ลักษณะการเรียงตัวของกลูโคสต่างกันทำให้ลักษณะสูตรโครงสร้างต่างกันไป เฉพาะไกลโคเจนและแป้งเท่านั้นที่น้ำย่อยในลำไส้สามารถย่อยได้
น้ำตาลประเภทโมโนแซ็กคาไรด์และไดแซ็กคาไรด์เป็นน้ำตาลที่มีรสหวาน แต่มีรสหวานไม่เท่ากันน้ำตาลฟรักโทส  กลูโคส และแล็กโทสมีความหวานเป็นร้อยละ ๑๑๐, ๖๑ และ ๑๖ ของน้ำตาลทรายตามลำดับ

          หน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต
          คาร์โบไฮเดรตมีบทบาทสำคัญต่อร่างกายดังนี้
          ๑. ให้กำลังงาน  ๑  กรัมของคาร์โบไฮเดรตให้ ๔ กิโลแคลอรี คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให้กำลังงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของแคลอรีทั้งหมดที่ได้รับในแต่ละวัน  ชาวไทยในชนบทบางแห่งได้กำลังงานจากคาร์โบไฮเดรตถึงร้อยละ ๘๐
          ๒. สงวนคุณค่าของโปรตีนไว้ไม่ให้เผาผลาญเป็นกำลังงาน ถ้าได้กำลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเพียงพอ
          ๓. จำเป็นต่อการเผาผลาญไขมันในร่างกายให้เป็นไปตามปกติ ถ้าหากร่างกายได้คาร์โบไฮเดรตไม่พอจะเผาผลาญไขมันเป็นกำลังงานมากขึ้น เกิดสารประเภทคีโทน  (ketone  bodies) คั่ง ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้
          ๔. กรดกลูคูโรนิก (glucuronic acid) ซึ่งเป็นสารอนุพันธุ์ของกลูโคส ทำหน้าที่เปลี่ยนสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายเมื่อผ่านไปที่ตับ ให้มีพิษลดลง และอยู่ในสภาพที่ขับถ่ายออกได้
          ๕. การทำงานของสมองต้องพึ่งกลูโคสเป็นตัวให้กำลังงานที่สำคัญ
          ๖. อาหารคาร์โบไฮเดรตพวกธัญพืช เป็นแหล่งให้โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ด้วย

          อาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรตและความต้องการคาร์โบไฮเดรต
          อาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรตมีอยู่ ๕ ประเภท คือ ธัญพืช ผลไม้ ผัก นม ขนมหวานและน้ำหวานชนิดต่างๆ แม้ว่าโปรตีนและไขมันให้กำลังงานได้เช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรตก็จริง แต่อย่างน้อยที่สุด ผู้ใหญ่แต่ละคนควรกินคาร์โบไฮเดรตไม่ต่ำกว่า  ๕๐-๑๐๐ กรัม เพื่อหลีกเลี่ยงผลร้ายจากการเผาผลาญโปรตีนและไขมัน ถ้าจะให้ดีร้อยละ ๕๐ ของกำลังงานที่ได้รับในแต่ละวันควรด้มาจากคาร์โบไฮเดรต

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณสาระดีๆ เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตบทความนี้มากครับ

#97 By GotenGroup on 2017-03-20 22:33

Tiffany Company. is definitely predominantly your earrings brand and even retail merchant along with 251 retailers since June 31, 2012. The provider contains important Western being exposed (more or less 12% associated with 2011 profits). Aside from list, additionally, it includes net, index plus inexpensive small businesses. 91% for 2011 gross income originated earrings, additionally, the remainder belonging to the purchase in precious metal merchandise (never expensive jewelry), ravenscroft crystal and even aromas and so on.

#96 By Doudoune Moncler Homme (192.99.3.173) on 2013-10-24 10:19

That quite charming handbag retails pertaining to solely $298, which can be inexpensive contemplating the deluxe totality. Eventhough it is apparently somewhat elegant utilizing the ones overall glittery decor, this specific case even now seems to be subtle as well as advanced. Any schooling would include biology any whitened canvas as well as the woven-like precious metal material natural leather basically helps make an alternative sort of attractiveness.

#95 By Canada Goose Jackets Sale (192.99.3.183) on 2013-10-24 02:35

Be confident given that PayPal wouldn't present any kind of these details so that you can everybody and also the details is without a doubt unspent at a extremely established data store.

#94 By Canada Goose (192.99.3.183) on 2013-10-23 05:33

You want to read on this kind of produces themsleves throughout their main low-cost file space along with bandwidth in connection with ones own server.

#93 By www.odalsportalen.no (192.99.3.173) on 2013-10-22 08:19

???????????? | ????????????????

#92 By Michael Kors Australia Online (198.27.68.188) on 2013-10-16 17:52

Wonderful...only to find they hemorrhage black coloring from your better lining onto my best ft .. I convey without stockings while having ebony paws upon making. Nevertheless adore %anchor% and my personal brown lightly varieties very!

#91 By cheap ffxiv gil (137.175.13.164) on 2013-08-27 13:44

http://www.thedataoctopus.co.uk/wp-includes/SimplePie/Registration.phpNike Free Run Sale

#90 By Nike Free UK (27.159.207.71) on 2013-08-22 15:47

Not everybody quite possibly worried to help post the opponent's issue from the voter pamphlet. Until you cannot have the thinking behind someone spending money on preProp. 13 property taxes, it can be almost certainly smart to stimulate deadly up keep with virtually no further bank charges when compared with at this time there are already..

#89 By Oakley Sunglasses UK Sale (5.39.69.25) on 2013-08-20 10:07

The healthy Mondeo Property and also, using all of our distinctive significant snapshot, not simply can easily most people expose them regarding once, but the face area with the latest brand. And often find, your Mondeo is determined being the most exceptional autos while in the spouse and children school. A top close drags determination with the sporty SMAX MPV that includes a at this moment hallmark gaping decrease oxygen ingestion together with huge headlights..

#88 By www.therapymatters.com.au/CMSPages/Terms.aspx (5.39.69.25) on 2013-08-19 10:08

The purchase price for any brand new popup camping tent individual varieties via $5, 000 to be able to $20, 000, with regards to the characteristics. Beseige tone, more substantial bathing pools together with kitchen area options improve costs considerably. Applied outdoorsmen may are priced between elderly designs which price tag related to $1, 000 to be able to $4, 500 regarding upward.

#87 By Nike Free Run 5.0 Cheap (5.39.69.25) on 2013-08-19 10:01

Any dreadful pick for your soundtrack fails to support also, some people only coppied the idea coming from some other range along with slightly carressed that soundtrack coming from genuine TV FOR PC range. Any fit record, just like, seemingly the wrong to your stage Avoi 01 operated simply by dummy strategy rips separate "Angel" through contained man start. You should not misunderstand me, I actually do discover how immensely tough it will be to extend for a work of art, but As i would not assume the length of time this kind of video may run away from your success for genuine..

#86 By Michael Kors Sale (5.39.69.25) on 2013-08-19 09:54

???????????? | ????????????????

#85 By Cheap Michael Kors Handbags (27.159.209.251) on 2013-08-18 09:59

index.php/topic,

#84 By Maillot Croatie (14.150.72.155) on 2013-08-18 04:49

???????????? | ????????????????

#83 By Michael Kors Canada (110.85.100.46) on 2013-08-15 10:52

The beauty of this blade? will probably explain it can be precious, Cain believed once Pritchard family group is person your blade from Royal prince Eileen.

#82 By nike blazers low (198.27.74.104) on 2013-07-27 14:54

'Bonanza' souvenirs increasing to get market around Nev

#81 By nike air max 95 (198.27.74.104) on 2013-07-27 09:19

8 thousand ages and then guide grew to be a new professional being successful! the shopper will be reasonably Selfridges a whole lot, The center training ever more fetishized Traditional western manner, since it appeared to be noticeable and not easily accessible. Doing these people unshapely plus uncared is actually could possibly in a negative way impression a unconscious judgment some others whom arrive at view the sorry victim arrive at create around the sorry victim.

#80 By Tiffany Co (137.175.68.193) on 2013-07-27 04:05

Katharine characterized strength attire ahead of this kind of expression endured. Around motion pictures similar to "Adam's Rib" in addition to "Woman With the Calendar year, inches the girl used distinct pockets in addition to toned dresses.
/ftopic*.html

#78 By http://maillotcameroun.ethicalbase.com (202.103.132.72) on 2013-07-20 17:23

talked about with Section One. Just like

#77 By michael kors watches (27.159.232.47) on 2013-07-16 18:09

more gratifying

#76 By http://www.mobileconsumers.co.uk (27.159.229.64) on 2013-07-16 17:04

within 1879

#75 By nike sko (27.159.232.47) on 2013-07-16 15:09

YaBB.

#74 By lunette de soleil (113.119.53.1) on 2013-07-14 23:48

overstating concerns, howevere, if

#73 By cheap michael kors (198.27.75.121) on 2013-07-13 16:44

Studying your current clients concerning your current expert services is usually an essential step up instructing men and women tips on how to sell to people. Explain to your current clients for the hazards with common cancers or even the main advantages of fantastic beauty innovations.

#72 By oakley outlet uk (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 13:05

This means you train your pet much better ways, however this is the conclude than it. It is really just a concern in order to people who major time on the possession and much of mass media place in order to fill.

#71 By Vibram Five Fingers (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 10:53

When i well-advised the woman I did so spend ahead of When i remaining as well as accessible to present my own bill, the lady ongoing to be able to accuse everyone using a really irritating as well as disrespectful firmness. When i checked out on-line as well as well-advised the woman this repayment ended up being taken off via my own sense of balance, the lady threatend to be able to phone law enforcement as well as dangled high on everyone.

#70 By Hollister Outlet UK Sale (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 09:42

more than likely

#69 By ralph lauren (103.7.57.18|117.26.86.32) on 2013-07-02 18:43

he / she recommended

#68 By nike free 3.0 v3 (103.7.57.18|59.58.159.174) on 2013-07-02 17:28

invest Seventy five

#67 By cheap ralph lauren (103.7.57.18|110.85.70.91) on 2013-07-02 12:23

it exposed

#66 By polo ralph lauren (103.7.57.18|27.159.231.73) on 2013-07-02 10:50

once the gran

#65 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|27.159.231.73) on 2013-07-02 10:50

within popularity

#64 By air max 90 (103.7.57.18|27.159.231.73) on 2013-07-02 10:50

leave lanes,

#63 By ralph lauren hoodie (103.7.57.18|27.159.231.73) on 2013-07-02 10:49

front door

#62 By nike free 3.0 (103.7.57.18|27.159.231.73) on 2013-07-02 10:49

by 50 % . 5

#61 By pull ralph lauren (103.7.57.18|27.159.231.73) on 2013-07-02 10:49

became used to

#60 By ralph lauren shirts (103.7.57.18|110.85.68.192) on 2013-07-02 10:45

often

#59 By ralph lauren (103.7.57.18|87.98.166.194) on 2013-07-02 10:43

may be a

#58 By nike free run (103.7.57.18|110.85.68.192) on 2013-07-02 10:43

within the Indians the

#57 By lacoste (103.7.57.18|110.85.68.192) on 2013-07-02 10:43

and in some cases

#56 By lacoste outlet (103.7.57.18|110.85.68.192) on 2013-07-02 10:42

what about a

#55 By polo ralph lauren (103.7.57.18|110.85.68.192) on 2013-07-02 10:42

the actual crusty Bill

#54 By ralph lauren shirts (103.7.57.18|87.98.166.194) on 2013-07-02 10:42

mainly because

#53 By nike air max (103.7.57.18|27.153.208.154) on 2013-07-02 10:34

or simply Madeira. Jefferson

#52 By nike free run (103.7.57.18|27.153.208.154) on 2013-07-02 10:34

cheers, scrambled offspring

#51 By nike free (103.7.57.18|27.153.208.154) on 2013-07-02 10:34

of any

#50 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|27.153.208.154) on 2013-07-02 10:34

expression and

#49 By michael kors bags (103.7.57.18|87.98.166.194) on 2013-07-02 10:31

when Lead designer

#48 By nike air max (103.7.57.18|110.85.70.91) on 2013-07-02 10:28