วิตามิน

posted on 19 Dec 2010 13:10 by pokmv24
วิตามิน
          วิตามิน เป็นกลุ่มของสารอินทรีย์ ซึ่งร่างกายต้องการจำนวนน้อย เพื่อทำให้ปฏิกิริยาต่างๆ ในร่างกายเป็นไปตามปกติ ร่างกายไม่สามารถสร้างวิตามินได้ หรือสร้างได้ก็ไม่เพียงพอแก่ความต้องการ โดยอาศัยสมบัติการละลายตัวของวิตามิน ทำให้มีการแบ่งวิตามินเป็น ๒พวก คือ วิตามินที่ละลายในไขมัน และวิตามินที่ละลายในน้ำ

          วิตามินที่ละลายตัวในไขมัน

          วิตามินในกลุ่มนี้มี ๔ ตัว คือ เอ ดี อี  และเคการดูดซึมของวิตามินกลุ่มนี้ต้องอาศัยไขมันในอาหาร มีหน้าที่ทางชีวเคมีเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนบางชนิดในร่างกาย
          วิตามินเอ  มีชื่อทางเคมีว่า  เรทินอล (retinol) มีหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็น  โดยเฉพาะในที่ทีมีแสงสว่างน้อย การเจริญเติบโต และสืบพันธุ์ อาหารที่ให้เรทินอลมากเป็นผลิตผลจากสัตว์ ได้แก่ น้ำนม ไข่แดง ตับน้ำมันตับปลา พืชไม่มีเรตินอล แต่มีแคโรทีน (carotene) ซึ่งเปลี่ยนเป็นเรตินอลในร่างกายได้  การกินผลไม้  ผักใบเขียว  และผักเหลืองที่ให้แคโรทีนมาก เช่น มะละกอสุก มะม่วงสุก ผักบุ้ง ตำลึง ในขนาดพอเหมาะ จึงมีประโยชน์และป้องกันการขาดวิตามินเอได้
          วิตามินดี  มีมากในน้ำมันตับปลา ในผิวหนังคนมีสารที่เรียกว่า ๗-ดีไฮโดรคอเลสเทอรอล ซึ่งเมื่อถูกแสงอัลตราไวโอเลตจะเปลี่ยนเป็นวิตามินดีได้ เมื่อวิตามินดีเข้าสู่ร่างกายแล้วจะถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับและไต เป็นสารที่มีฤทธิ์ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมจากลำไส้  และการใช้แคลเซียมในการสร้างกระดูก การขาดวิตามินดีจะทำให้เกิดโรคกระดูกอ่อน
          วิตามินอี มีหน้าที่เกี่ยวกับการต่อต้านออกซิไดซ์สารพวกกรดไขมันไม่อิ่มตัว วิตามินเอ  วิตามินซีและแคโรทีน  วิตามินอีมีมากในถั่วเปลือกแข็ง ถั่วเปลือกอ่อน และน้ำมันพืช เช่น น้ำมันรำ น้ำมันทานตะวัน น้ำมันดอกคำฝอย ในเด็กคลอดก่อนกำหนดการขาดวิตามินอีทำให้ซีดได้
          วิตามินเค มีหน้าที่สร้างโปรตีนหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด การขาดวิตามินเค ทำให้เกิดภาวะเลือดออกได้ง่าย วิตามินเคมีมากในตับวัวและผักใบเขียว เช่น ผักกาดหอม กะหล่ำปลี นอกจากนี้บัคเตรีในลำไส้ใหญ่ของคนสามารถสังเคราะห์วิตามินเค ซึ่งร่างกายนำไปใช้ได้

          วิตามินที่ละลายตัวในน้ำ

          วิตามินในกลุ่มนี้มีอยู่ ๙ ตัว คือ วิตามินซี บี๑ บี๒ บี๖ ไนอาซิน กรดแพนโทเทนิก (pantothenic acid) ไบโอติน (biotin) โฟลาซิน (folacin) และบี๑๒ สำหรับวิตามิน ๘ ตัวหลังมักรวมเรียกว่า วิตามินบีรวมหน้าที่ทางชีวเคมีของวิตามินที่ละลายตัวในน้ำ คือ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือทำให้ปฏิกิริยาของร่างกายดำเนินไปได้ วิตามินพวกนี้ต้องถูกเปลี่ยนแปลงจากสูตรโครงสร้างเดิมเล็กน้อยก่อนทำหน้าที่ ดังกล่าวได้
          วิตามินซี  มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างสาร  ซึ่งยึดเซลล์ในเนื้อเยื่อชนิดเดียวกัน  ที่สำคัญได้แก่  เนื้อเยื่อหลอดเลือดฝอย  กระดูก  ฟัน และพังผืด การขาดวิตามินซี  ทำให้มีอาการเลือดออกตามไรฟัน ที่เรียกว่า โรคลักปิดลักเปิด และอาจมีเลือดออกในที่ต่างๆของร่างกาย อาหารที่มีวิตามินซีมากคือ ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่น ส้ม มะนาว และผักสดทั่วไป
          วิตามินบี๑  ทำหน้าที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรตในร่างกาย ถ้าขาดจะเป็นโรคเหน็บชา อาหารที่มีวิตามินบี๑ มาก คือเนื้อหมูและถั่ว ส่วนข้าวที่สีแล้วมีวิตามินบี๑ น้อย
          วิตามินบี๒  มีหน้าที่ในขบวนการทำให้เกิดกำลังงานแก่ร่างกายอาหารที่มีวิตามินนี้มาก คือ ตับ หัวใจ ไข่ นม และผักใบเขียว
          วิตามินบี๖ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเผาผลาญโปรตีนภายในร่างกาย ถ้าได้วิตามินบี๖ ไม่พอ จะเกิดอาการชาและซีดได้ อาหารที่ให้วิตามินบี๖ ได้แก่ เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ ถั่ว กล้วย และผักใบเขียว
          ไนอาซิน มีหน้าที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาผลาญสารอาหารเพื่อให้เกิดกำลังงาน การหายใจของเนื้อเยื่อและการสร้างไขมันในร่างกาย การขาดไนอาซินจะทำให้มีอาการผิวหนังอักเสบบริเวณที่ถูกแสงแดด ท้องเดินและประสาทเสื่อม ความจำเลอะเลือน อาหารที่มีวิตามินนี้มาก ได้แก่ เครื่องในสัตว์และเนื้อสัตว์ ร่างกายสามารถสร้างไนอาซินได้จากกรดอะมิโนทริปโตเฟน
          กรดแพนโทเทนิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเผาผลาญสารอาหารเพื่อให้เกิดกำลังงาน อาหารที่ให้วิตามินตัวนี้ ได้แก่ ตับ ไต ไข่แดง และผักสด โอกาสที่คนจะขาดวิตามินตัวนี้มีน้อย
          ไบโอติน  มีบทบาทสำคัญในปฏิกิริยาของกรดไขมันและกรดอะมิโน โอกาสที่คนจะขาดวิตามินตัวนี้มีน้อย   เพราะอาหารที่ให้วิตามินตัวนี้มีหลายชนิด เช่น  ตับ ไต ถั่ว และดอกกะหล่ำ
          โฟลาซิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์กรดนิวคลิอิกและโปรตีน ถ้าขาดวิตามินตัวนี้จะเกิดอาการซีด  ชนิดเม็ดเลือดแดงโต อาหารที่ให้โฟลาซินมาก คือ ผักใบเขียวสด น้ำส้ม ตับและไต
          วิตามินบี๑๒ มีส่วนสำคัญต่อการทำงานของเซลล์ในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อไขกระดูก ระบบประสาท และทางเดินอาหาร มีส่วนสัมพันธ์กับหน้าที่บางอย่างของโฟลาซินด้วย การขาดวิตามินบี๑๒ จะมีอาการซีดชนิดเม็ดเลือดแดงโต และมีความผิดปกติทางระบบประสาท วิตามินบี๑๒ พบมากในอาหารจากสัตว์  เช่น  ตับ ไต น้ำปลาที่ได้มาตรฐานปลาร้า แต่ไม่พบในพืช
          จะเห็นได้ว่า วิตามินบางชนิดมีอยู่เฉพาะในพืชหรือสัตว์ บางชนิดมีทั้งในพืชและสัตว์ การกินข้าวมากโดยไม่ได้อาหารพวกเนื้อสัตว์ ถั่ว พืช ผัก ไขมัน และผลไม้ที่เพียงพอ ย่อมทำให้ขาดวิตามินได้ง่ายขึ้น เพราะข้าวที่ขัดสี แล้วมีระดับวิตามินเอ บี๑ และบี๑๒ ต่ำมาก
 
 
 
 
 
อ้างอิงโดย
http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php?select=1&q=%A4%C7%D2%C1%CB%C1%D2%C2%A2%CD%A7%E2%C0%AA%B9%D2%A1%D2%C3+%CD%D2%CB%D2%C3+%E1%C5%D0%CA%D2%C3%CD%D2%CB%D2%C3

Comment

Comment:

Tweet

I absolutely love your blog and find most of your post's to be what precisely I'm looking for. Does one offer guest writers to write content available for you? I wouldn't mind creating a post or elaborating on a few of the subjects you write with regards to here. Again, awesome website!

#188 By Canada Goose 2013 (27.153.208.212) on 2013-10-27 16:46

fuck

#187 By fuck (27.153.216.46) on 2013-09-16 11:10

dskjghdsjkf

#186 By cheap nhl jerseys for sale (110.89.34.172) on 2013-09-13 16:08

Would love to incessantly get updated great internet blog ! .

#185 By ???? (188.165.197.19, 110.138.216.157) on 2013-08-11 15:49

with, 82?C83mass modern society and, 75?C92networks with aspects, different

#184 By twitter (110.89.9.0) on 2013-07-22 18:48

and even, 166?C168gender and even, 167identity nation-wide politics and even,

#182 By http://www.studentchallenge.com.au (110.89.9.0) on 2013-07-22 18:47

168?C172impression relief and then, 177?C178multicultural organizations, country establishing and then, 175?C176nationalism/national heritage

#183 By outlet (110.89.9.0) on 2013-07-22 18:47

products and solutions in addition to, 95?C92, Ninety three, Ninety four, Ninety four (number)purpose financing

#181 By amazon (110.89.9.0) on 2013-07-22 17:25

82See at the same time Interpersonal generation; Delivery regarding heritage;

#180 By outlet (110.89.9.0) on 2013-07-22 17:25

ethnic styles in addition to, 81production connected with guidelines in addition to, Seventy eight?C83social manufacture of

#179 By http://www.fortunegroup.com.au (110.89.9.0) on 2013-07-22 17:25

people and then, 86?C87broad racial arsenal,communal power company of, 86consequences of personal taste

#178 By twitter (110.89.9.0) on 2013-07-22 17:23

from, 82?C83mass community plus, Three months?C92networks from viewpoints, new

#176 By yahoo (110.89.61.194) on 2013-07-22 08:37

partnerships not to mention, 167?C168ostentatious show not to mention,

#176 By ebay (110.89.61.194) on 2013-07-22 08:37

plus, 85?C86noneconomic Office reception of traditions

#175 By outlet (110.89.61.194) on 2013-07-22 05:24

together with, 166?C168gender together with, 167identity governmental policies together with,

#174 By http://www.safeguardingchildren.com.au (110.89.61.194) on 2013-07-22 05:24

Pretty! This was a really fantastic blog post. Thank you for furnishing this info.

#173 By http://oakleysunglasses.evenweb.com/ (111.145.72.218) on 2013-07-21 14:03

gem and even, 47, 47 figure)functionalist sort of, 32?C33history from, 25images/idols,

#172 By http://www.apec.org.au (110.89.61.194) on 2013-07-21 13:50

societal varieties and then, 81production about thoughts and then, Eighty one?C83social production of

#171 By ebay (110.89.61.194) on 2013-07-21 13:38

associated with, Eighty two?C83mass modern society along with, Three months?C92networks associated with points of views, unique

#170 By google (110.89.61.194) on 2013-07-21 13:36

7, Thirty-nine Aristotle??ersus universalism together with, 26art-reality association together with,

#169 By http://www.apec.org.au (110.89.61.194) on 2013-07-21 10:21

theory associated with, 85cultural funds, renovation to be able to personal economic

#168 By youtube (110.89.61.194) on 2013-07-21 10:12

religious injunctions from, 26mirror type lifestyle plus, 3?C25, 32Platonic

#167 By ebay (110.89.61.194) on 2013-07-21 10:06

วิตามิน | อาหารและโภชนาการ

#166 By Louis Vuitton Pas Cher (220.244.55.106) on 2013-07-19 11:00

วิตามิน | อาหารและโภชนาการ

#165 By gucci wallet (220.244.55.106) on 2013-07-19 10:59

วิตามิน | อาหารและโภชนาการ

#164 By Wholesale Mac Makeup (220.244.55.106) on 2013-07-19 10:59

วิตามิน | อาหารและโภชนาการ

#163 By neverwinter gold (220.244.55.106) on 2013-07-19 10:59

วิตามิน | อาหารและโภชนาการ

#162 By chanel bags (220.244.55.106) on 2013-07-19 10:59

วิตามิน | อาหารและโภชนาการ

#161 By gucci handbags (220.244.55.106) on 2013-07-19 10:59

วิตามิน | อาหารและโภชนาการ

#160 By Wholeaale ipad mini (220.244.55.106) on 2013-07-19 10:59

วิตามิน | อาหารและโภชนาการ

#159 By chanel outlet (220.244.55.106) on 2013-07-19 10:58

วิตามิน | อาหารและโภชนาการ

#158 By chanel handbags (220.244.55.106) on 2013-07-19 10:58

วิตามิน | อาหารและโภชนาการ

#157 By burberry (220.244.55.106) on 2013-07-19 10:58

#156 By ralph lauren polo (198.27.75.121) on 2013-07-13 20:06

buyers whom

#155 By ralph lauren danmark (198.27.75.121) on 2013-07-13 18:37

FBIazines ever-vigilant K.

#154 By nike free australia (198.27.75.121) on 2013-07-13 18:31

out of more aged trial

#153 By ralph lauren danmark (198.27.75.121) on 2013-07-13 18:31

for that great

#152 By Tiffany (198.27.75.121) on 2013-07-13 18:31

Southerly Methodist School

#151 By nike free 3.0 (198.27.75.121) on 2013-07-13 18:31

free-standing timber huts

#150 By nike air max (198.27.75.121) on 2013-07-13 18:30

such as

#149 By air max 90 (198.27.75.121) on 2013-07-13 18:30

to sleep every now and then.

#148 By nike air max (198.27.75.121) on 2013-07-13 18:29

ones, commonly

#147 By nike free 3.0 (198.27.75.121) on 2013-07-13 17:51

essential

#146 By nike free run (198.27.75.121) on 2013-07-13 17:50

relaxation. Any

#145 By Tiffany pas cher (198.27.75.121) on 2013-07-13 17:50

Nineteen twenties home camps

#144 By ralph lauren danmark (198.27.75.121) on 2013-07-13 17:50

holidayideologies

#142 By nike air 90 (198.27.75.121) on 2013-07-13 17:49

sociology trainees

#142 By nike air max (198.27.75.121) on 2013-07-13 17:49

venue has been

#141 By nike air max australia (198.27.75.121) on 2013-07-13 17:48

Para facilitar essa procura to Anglo de Campinas foi selecionado para ser modelo junto seeing that dicas que sero fornecidas nesse texto. Primeiro purchase indicaes de pessoas que voc confia ourite em seguida pesquisar sua reputao na net ourite reportagens em mdia impressa.

#140 By Michael Kors Bags (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 13:20

Nowadays the actual household leather coat isn't just outwearing which will safety for the duration of winter season, them gets the actual type the actual household leather coat offers frequently been recently in touch with bicker, motorcyclist, along with law enforcement. As well as it has the practical use because defensive tool household leather coat additionally amplify ones style along with show ones tactic, way of life along with viewed as symbolic involving reputation.

#139 By biker jewelry (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 12:49